Yüzyıl TDK Doğru Yazılışı… Yüzyıl Mı, Yüz Yıl Mı Nasıl Yazılır?
Kültür Sanat

Yüzyıl TDK Doğru Yazılışı… Yüzyıl Mı, Yüz Yıl Mı Nasıl Yazılır?

Yüzyıl TDK Doğru Yazılışı... Yüzyıl Mı, Yüz Yıl Mı Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumuna Göre Yüzyıl Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?

 Türk Dil kurumuna göre yüzyıl kelimesi doğru yazımı bitişik şekilde kabul edilmektedir. Yüz yıl şeklinde ayrı yazılması yazım yanlışı olarak nitelendirilmektedir. Uzun yıllar içine girdiği için anlam itibariyle belirtmek için yüz yıl şeklinde ayrı yazım olması tam tersine yazım yanlışına neden olmaktadır. Türk Dil Kurumu bu yönde yüzyıl şeklinde bitişik kullanımı uygun görmektedir.

 Yüzyıl Kelimesi Bitişik mi Yazılmalıdır, Ayrı mı Yazılmalıdır?

 Yüzyıl kelimesinin doğru yazımı bitişik olmalı ve yüzyıl şeklinde kullanılmalıdır. Yüzyıllar içinde toprak katmanlara ayrıldı cümlesinde olduğu gibi bitişik yazılması daha uygun kabul edilmektedir. Yüzyıl kelimesi kısaltma şeklinde de yy şeklinde kısaltılarak kullanılabilen bir kelime olmaktadır. Anlam itibariyle yüzyıl tam anlamına karşılık gelmekte ve zaman belirlemektedir.

 Yüzyıl kelimesinin doğru yazılmasına engel olan tek konu bitişik mi ayrı mı yazılması gerektiği konusu olmaktadır. Birçok kelimede olduğu gibi sözlü konuşmada olduğu gibi yazıma aktarım neticesinde yazım hataları oluşmaktadır. Türk Dil kurumuna göre zaman belirten cümlede zarf özelliği gösteren yüzyıl gibi kelimelerin çoğu bitişik yazılması yazım kuralları için önemli olmaktadır. Yüzyıl kelimesi de bitişik kelimeler arasında kabul edilmektedir.

Leave feedback about this