Tuvalar
Röportaj Tarih

Tuva Cumhuriyetinde ve Moğolistan topraklarında yaşayan Türk halkı Tuvalar

Ötüken’de kalan Türkler, Tuvalar Bugün Rusya federasyonu toprakları içerisindeki Tuva Cumhuriyetinde ve Moğolistan topraklarında yaşayan Türk halkı Tuvalar’ı yazdık. Tuva Türkleri Tuva daha doğrusu Tuba adına Çin’in Su sülalesinin (581-618) kayıtlarında rastlanmaktadır. Bu kayıtlara göre Tubalar Kırgızların doğusunda “Küçük Deniz”in (muhtemelen Baykal gölünün) güneyinde ve Uygurların kuzeyinde bulunmaktadırlar. Buna göre Çin kayıtlarında yazılış şekliyle Dubo-Tubalar Sayan dağlarının […]

Read More