MUHTEŞEM PİRİ REİS
Tarih

PİRİ REİS HAYATI

Hayatı Çocukluğu ve gençlik yılları Pîrî Reis’in memleketiyle ilgili bazı görüşler bulunmaktadır. 19. yüzyıl Osmanlı bibliyografya ve biyografi yazarı Mehmed Tahir Bey’in Osmanlı Müellifleri adlı eserinde kullanılan “Ahmed İbn-i Ali El-Hac Mehmed Karamanî Lârendevî” künyesinden yola çıkarak Karamanlı  bir ailenin çocuğu olarak belirtilmektedir. Pîrî Reis’in babası Karamanlı Hacı Mehmed, amcası ise ünlü denizci Kemal Reis’tir. Kemal […]

Read More