Tin Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Psikolojide Tin Ne Demektir?
Kültür Sanat

Tin Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Psikolojide Tin Ne Demektir?

Tin Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Psikolojide Tin Ne Demektir? – Kültür Sanat Haberleri

Tin Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Psikolojide Tin Ne Demektir?

Tin Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

Tin kavramı, felsefi bir terim olarak evreni açıklamak için kendisine başvurulan madde dışında bir varlık anlamına gelmektedir. Tin kavramı günümüzde bilinçte bulunan yaşantıların ya da durumların kişinin benliğini oluşturarak kişiye ait olan duyumsal ve etik özellikler olarak değerlendirilmektedir. Bu kavram stoa felsefesi adı verilen bir felsefe dalında evrenin ruhu etkileyen ona biçim veren onu canlandıran bir öğe olarak adlandırıldığını ifade etmektedir.

Tin kavramı sözlük anlamı ruh olarak belirtilmekle birlikte felsefede ruhtan da öte bir kavram olarak belirtilmektedir. Ruh imgesi hayvanların duyusal yaşamının bir parçası olurken tin imgesi ise sadece insanlara özgü olan özellikler bütünü olarak değerlendirilmektedir. 

Tin kavramı Türk Dil Kurumu tarafından ruhları inceleyen bilim dalı olarak açıklanmaktadır. Aynı zamanda tin kelimesi, felsefe alanında evreni ve gerçekleri açıklamak için oluşturulmuş her şeyin özü, temeli ve üreticisi olan madde dışı varlık olarak ifade edilmektedir.

Tin kavramı felsefede en çok benlik kavramı ile karşılaştırması yapılan kavramların başında gelmektedir. Tin kelimesi, yaşamsal öneme sahip olmakla birlikte çeşitli güçlerle donatılmış ve duyusal alanında ötesine geçmiş olanı belirtmektedir. Felsefecilere göre tini gözle görmek mümkün değildir ancak tin güçlü bir şekilde var olmaktadır.

Psikolojide Tin Ne Demektir?

Psikolojide Tin kavramı, ruhla iç içe düşünülen ancak kişiye ruhun tinden daha yakın olarak görüldüğü madde dışında bir varlığa verilen isim olmaktadır. Tin kavramının insanlık tarihi açısından çok boyutlu olan bir yapısı bulunmaktadır.

Psikolojiye göre tinin var olduğu ortamlarda güçte var olmaktadır. Tin yani ruh ve güç kişinin birlikte hissettiği bir güç şeklinde ifade edilmektedir. Tinin kişiye verdiği güç özünde bulunan güçten daha fazla bir güç olmaktadır. Kişiliğin içinde tin bulunmaktadır. İnsanlar için en önemli tin anne ve babaları olmaktadır. Benliğin dışındaki tüm insanlar kişi için öteki durumunda olan insanlar olmaktadır.

Demografik Ne Demek? TDK'ya Göre Demografik Kelime Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?

Demografik Ne Demek? TDK’ya Göre Demografik Kelime Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?

Leave feedback about this