Analiz Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Analiz Etmek Ne Demek?
Kültür Sanat

Analiz Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Analiz Etmek Ne Demek?

Analiz Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Analiz Etmek Ne Demek? – Kültür Sanat Haberleri

Analiz Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Analiz Etmek Ne Demek?

Analiz Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

Kimya biliminde, amonyak ve nitrik asit gibi bileşik maddeleri birbirinden ayırmak ve saf hallerinin özelliklerini tespit etmek için yapılan incelemelere analiz denir. Bu kelime diğer uzmanlık alanlarında bir şeyi tüm yönleriyle incelemek anlamında kullanılır. 

Analiz Etmek Ne Demek?

Analiz etmek, bir bulguyu, metni ya da yapıyı ayrıntılı bir şekilde incelemek, sonuca ulaşmak ve raporlamak anlamına gelir. Tetkik etmek, irdelemek, çözümlemek ve tahlil etmek kelimeleri analiz ile eş anlamlıdır. 

Analiz Çeşitleri Nelerdir? 

Edebiyatta ve sosyoloji ile psikoloji gibi pozitif bilimlerde iki çeşit analiz yöntemi kullanılmaktadır. Bunlardan ilki sosyal medya hesaplarında ve bilişim sektöründe de sık sık kullanılan içerik analizidir. 

Örneğin bir metnin içerik analizi yapılırken, o metinde kullanılan kalıp ifadeler, kavramlar, düşünceyi geliştirme yolları, terimler ve yabancı kökenli sözcükler belirlenir. Bunların sayıları, kullanım yoğunluğu ve amacı tespit edilir. İçerikte kullanılan görseller de analize dahildir. 

Şirketler ve çeşitli kurumların ihtiyaçlarını belirlemek için kullandıkları analiz yöntemi ise ihtiyaç analizi olarak adlandırılır. Şirketin yıllık ihtiyaçlarının belirlenmesi, faaliyet raporlarının hazırlanmasını kolaylaştırır. Firmaların, tanıtım, lojistik ve halkla ilişkiler alanında ihtiyaç duydukları şeylerinin tespit ve tedarik edilmesi için ihtiyaç analiz raporu hazırlanır. 

Finans sektöründe yapılan analizler ise statik ve dinamik olmak üzere ikiye ayrılır. Yalnızca 12 ay ile sınırlı olan analizler statik olarak adlandırılır. En az 2 yıllık incelemelere ise dinamik analiz denir. 

Amfibi Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Amfibi Örnekleri...

Amfibi Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Amfibi Örnekleri…

Leave feedback about this