Twitter’a reklam yasağı: 3 ay süre verildi
Teknoloji

Twitter’a reklam yasağı: 3 ay süre verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter’a reklam yasağı getirilmesine ilişkin, “3 ay içinde temsilci belirlemezse Twitter’ın bant genişliğinin daraltılması gündeme gelecek” dedi.

Twitter’a reklam yasağı: 3 ay süre verildi

İHA

Türkiye’de Twitter’a reklam verilmesi yasaklandı…

Kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) aldı.

Buna göre Türkiye’de yerleşik vergi mükellefi olan gerçek ve
tüzel kişiler Twitter’a yeni reklam veremeyecek.

Twitter’a reklam yasağı kararı, temsilci yükümlülüğünü
yerine getirmediği için alındı.

Günlük erişim 1 milyondan fazla…

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Ulaştırma ve Altyapı
Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, şunları söyledi:

2020 yılında 5651 sayılı Kanun’a eklenen ek madde 4 ile Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılara Türkiye’de temsilci belirleme yükümlülüğü getirilmişti. Bu kapsamda aralarında Twitter, Facebook, YouTube gibi sosyal ağların bulunduğu 9 sosyal ağ temsilci belirlemiş ve BTK’ya bildirmişti. Temsilciler adli merciler ve idari makamlardan gelen talep, bildirim ve tebligatların gereğini yerine getirmekle yükümlü kılınmıştı.

‘Kullanıcı başvurularını Türkçe cevaplamak’

Ayrıca altı ayda bir raporlama yapmak, kullanıcı başvurularını Türkçe cevaplamak gibi çeşitli yükümlülükleri yerine getirmek temsilcinin görevleri arasındaydı. 2022 yılında söz konusu maddede sosyal ağ sağlayıcılar ile muhataplık ilişkisinin güçlendirilmesi, Türkiye’deki kullanıcıların haklarının daha etkin bir şekilde korunması ve yetkili mercilerin kararlarının süresi içerisinde yerine getirilmesi amacıyla değişiklik yapıldı.

Yükümlülükler getirildi

Bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcılara çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma, kullanıcı haklarını daha etkin bir şekilde koruma, kriz planı sunma, reklam kütüphanesi oluşturma ve şeffaflığın artırılması bağlamında çeşitli yükümlülükler getirildi. Ayrıca aralarında Twitter’ın da bulunduğu Türkiye’den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar ayrıştırılarak, bunların temsilcisinin idari, teknik, mali ve hukuki yönden tam yetkili ve sorumlu tutulmaları konusunda düzenleme yapıldı.

3 ay süre tanındı

Yasak uyarınca Twitter’a reklam verilmeyeceğini hatırlatan Sayan,
şöyle devam etti:

Verilen süreye ve yapılan tüm görüşmelere rağmen yeni düzenleme uyarınca temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter’a Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler tarafından reklam verilmesi yasaklandı. Yasak uyarınca Twitter’a yeni reklam verilemeyecek, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak ve buna ilişkin para transferi yapılamayacak. Hakkında reklam yasağı uygulananlara verilen reklamların giderleri Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gider kabul edilmeyen ödemeler ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca kabul edilmeyen indirimler arasında sayılacak. Üç ay içinde temsilci belirlemezse Twitter’ın bant genişliğinin daraltılması gündeme gelecek.

Leave feedback about this