Tüm karalar okyanus ve tüm okyanuslar kara olsaydı dünyada neler yaşanırdı
Teknoloji

Tüm karalar okyanus ve tüm okyanuslar kara olsaydı dünyada neler yaşanırdı

Tüm karalar okyanus olsaydı ve tüm okyanuslar kara olsaydı, Dünya çok farklı bir yer olurdu. Sıcaklık artacak, iklim düzensizleşecek, atmosferin bileşimi değişecek ve yaşamı sürdürmek zorlaşacaktı.

Tüm karalar okyanus ve tüm okyanuslar kara olsaydı dünyada neler yaşanırdı

ensonhaber.com

Dünya yüzeyi kabaca yüzde 71 su ve yüzde 29 karadan oluşur ve okyanuslar gezegendeki tüm su kaynaklarının neredeyse yüzde 97’sini tutar.

Bu oran tersine çevrilseydi, Dünya yüzeyinin çoğunu katı bir kara kütlesi oluştursaydı, Dünya büyük ölçüde farklı olurdu.

Yaşam mümkün olsaydı, Dünya tamamen farklı bir yaşam biçimini desteklediğinden, farklılıklar oldukça fazla olurdu.

“Tüm karalar okyanus olsaydı ve tüm okyanuslar kara olsaydı,” fikrini aklımıza iyice yerleştirdikten sonra, böyle bir gezegende yaşamanın neler gerektireceğini görelim.

1. Dünya sıcaklığı artabilir

Suyun özgül ısı kapasitesi yüksek olduğu için okyanuslar orta sıcaklıktadır, bu da karanın aksine sıcaklıkta önemli bir artış olmadan daha fazla ısı emmesi anlamına gelir.

Bu kadar büyük su rezervuarları olmasaydı, Dünya’nın sıcaklık artışı kademeli olmaktan çok uzak olurdu.

Olabilecek başka bir şey de okyanuslar tarafından sera gazı emiliminin azalmasıdır. Bu, doğal karbondioksit yutakları olan okyanusların tüm ekstra sera gazlarını ememeyeceği ve bu nedenle oldukça doymuş bir atmosfere yol açacağı anlamına gelir.

Küresel ısınma hızlanacak ve Dünya’nın sıcaklığı, küresel ısınmanın bol olduğu Venüs’e benzer şekilde artacaktır.

2. Düzensiz iklimler

Okyanuslar karaya dönüştürülürse, su döngüsü bozulur ve kara alanlarındaki yağış miktarı önemli ölçüde azalır. Bu, kuraklıklara ve kara ikliminde yüksek bir varyansa yol açacaktır.

Okyanuslara daha yakın olan kara bölgeleri orta derecede yaşanabilirken, okyanuslardan uzakta olan ortadaki karalar çok sıcak bir çöl olacaktır.

Yüksek rakımlı bölgeler yavaş yavaş yağmur ormanlarına dönüşürken, okyanuslara olan yüksek mesafe, kıta bölgelerinde günlük iklim dalgalanmalarına yol açacaktır.

Okyanusların kapasitesinin azalmasıyla birlikte akıntılar etkilerini kaybedecek ve kara kütleleri boyunca sıcaklık gradyanının olağanüstü derecede yüksek olmasına neden olacaktı.

3. Atmosfer bileşimi

Havadaki oksijenin yaklaşık %50-70’i su bitkileri tarafından sağlanır. Okyanuslar daha az alanı kaplasaydı, oksijen kara organizmaları tarafından kullanıldığı kadar hızlı yenilenemezdi.

Sonuçta oksijen miktarı azalırken karbondioksit miktarı artacaktır. Çok daha fazla hava ve toprak kirliliği gözlemlenirdi.

Ayrıca, su kütlelerini atıklarını boşaltmak için lavabo olarak kullanan endüstriler ve diğer fabrikalar büyük sorunlarla karşılaşacaktır.

Havanın büyük ölçüde değişen bileşimi ile, bu tür koşullarda gelişen organizma türlerinin yüksek sıcaklık ve zehirli havaya çok farklı şekillerde adapte olacağını da unutmamak gerek.

4. Yaşam etkileri

Yaşam, evrimsel döngü açısından karaya çok daha erken gelirdi, çünkü bir yaşam alanı olarak hareket edecek daha az okyanus alanı olurdu.

Okyanuslar enerji ihtiyaçlarını karşılayamayacağı için daha fazla organizma karaya doğru hareket edecektir.

Su kıtlığıyla başa çıkmak için hayvanların boyutu da nispeten daha küçük olurken, karadaki ağaç ve bitkilerin azalması nedeniyle etoburların sayısı artacaktı.

Yüksek sıcaklıklarda hayatta kalabilseler bile, insanların anatomisi çok farklı olurdu. İnsanlar muhtemelen şu anda yaptığımız kadar suya bağımlı olmayacak ve karada daha çevik uzuvlar ve hatta kanatlar gibi daha iyi hareket araçları geliştireceklerdi.

Gündüz ve gece sıcaklıkları büyük ölçüde değişeceğinden, kuşlar ve memeliler gibi daha karmaşık hayvanların hiçbiri hayatta kalamaz. Soğukkanlı bir nüfus Dünya’yı yönetecekti.

5. Hayatta kalmak zorlaşırdı

Karaların daha fazla olması nedeniyle Dünya kütlesi de biraz artabilirdi. Ancak bu küçük değişiklik, tür türlerinde ve genel ekosistemde dalgalanma etkilerine neden olabilir.

Okyanuslar önemli bir termal ve elektrik enerjisi kaynağıdır ve boyutlarındaki dramatik azalma nedeniyle enerji talepleri artık karşılanamaz.

Okyanuslar, kara kütlelerinin hareketini kontrol eden dengeleyici varlıklar olarak hareket eder. Onların yokluğuyla kıtalar istikrarsız hale gelecek ve daha fazla volkanik patlama, deprem ve tektonik kaymalarla harap olacaktır.

6. Ekonomi ve medeniyet

Okyanuslar gibi doğal engellerin olmaması, tek bir büyük kara kütlesi ile sonuçlanacaktır. Birleşik bir hükümet böylesine geniş bir alanı yönetemeyeceğinden, bu büyük kara parçası muhtemelen daha fazla ulusa ve daha fazla çatışmaya yol açacaktır.

Medeniyetler tarihsel olarak ticaret ve kolay erişilebilirlik nedeniyle su kaynaklarının yakınında gelişmiştir, bu nedenle su kıtlığı nedeniyle çatışmaların çıkması neredeyse kesindir.

Artı tarafı, kara ve hava yolculuğu yoluyla yerler arasında bağlantı kolaylığı olacaktır. Bununla birlikte, su taşımacılığı için sınırlı kullanım olacağından, deniz taşımacılığı en çok etkilenen sektör olacaktı.

Deniz ürünlerine ve su ürünlerine bağımlı olan ülkeler iflas edecekti. Okyanusların yakınında yaşam çok kıt olacağından, orada yaşayan insanlar ana besin kaynaklarını kaybedecek ve muhtemelen açlıktan öleceklerdi.

Kıtasal bölgelerde bile tarım, suyun bol olmasına bağlıdır. Uygun su talepleri karşılanamazsa, insan ırkının neslinin tükenmesi kuvvetle muhtemeldir.

Leave feedback about this