Tanklar Yüzebilir Mi? Amfibi Zırhlı Birlik Doktrinine Yeni Bir Bakış
Savunma Sanayii

Tanklar Yüzebilir Mi? Amfibi Zırhlı Birlik Doktrinine Yeni Bir Bakış

Mısır Tejas’a Doğru

Haziran 20, 2023

Endonezya Hava Kuvvetlerine Yeni Radar

Haziran 20, 2023

ABD Kara Kuvvetlerinde görevli Binbaşı Matthew W.Graham tarafından yazılan ve 2022 yılı Temmuz ayında The Association Of The United States Army tarafından yayınlanan ‘’Tanks In The Surf-Maintaining the Joint Combined Arms Landing Team’’ isimli rapor ABD Deniz Piyade Kolordusu ve Kara Kuvvetleri arasında kurulması gerektiği düşünülen müşterek harekâtı doktrininin esasları hakkında yeni bir öneri ortaya atıyor.

Yazar’a göre ABD Deniz Piyade Kolordusunun envanterinde bulunan M1A1 Abrams tanklarını envanter dışına çıkartarak kuruluşunda bulunan 7 zırhlı bölüğü lağvetmesi sonucunda Deniz Piyade birliklerinin zırhlı birlik ihtiyacının kara kuvvetleri tarafından sağlanmasının zorunlu olacağı belirtiliyor. Her ne kadar deniz piyade Kolordusu tankların yerine topçu-yakın hava desteği kombinasyonunu tercih etmeye yakınsa da yazar kara muharebelerinde tankın belirleyici rolünün halen var olduğunu inancına sahip. Bu sebeple ABD askeri tarihinde başarılı olunan zırhlı birlik harekâtlarının incelenmesi sonucu ne şekilde hareket etmesi gerektiğini anlatıyor. Örnek olarak verdiği Sicilya Luzon ve Manila harekâtlarında Kara Kuvvetlerine bağlı zırhlı birliklerin hem köprübaşının hızla genişletilmesini sağladığı hem de düşmanın zırhlı karşı taarruzlarının püskürtülmesinde önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Zırhlı birliklerin, harekâtının başarısına önemli bir katkı sunmasıyla birlikte tek başına yeterli olmayacağını belirten yazar bu yüzden de Müşterek Birleşik Çıkartma Silah Ekibi sisteminin uygulanmasının gerekli olduğunu belirtiyor. Bu uygulamanın başarılı sonuçlar vermesi için ise barış zamanında kara kuvvetleri ve deniz piyade birliklerinin müşterek eğitimler düzenlemesinin yanı sıra deniz piyade ve kara kuvvetlerinde görev yapan kurmay subayların eşgüdümlü çalışma ve birbirlerinin taktiksel doktrinlerini benimsemeleri amacıyla birbirlerinin karargahlarında görev yapması gerektiğini belirtiyor.

Amfibi çıkartma harekâtı gibi oldukça zorlu bir harekât türünde deniz piyade-kara kuvvetleri iş birliğinin sağlanması son derece önemli. Önerilen bu sistemin kabul edilse dahi uygulamada başarılı olup olamayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Haber Merkezi

Leave feedback about this