Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı’na “Milli Teknoloji Hamlesi”yle yürüyecek
Teknoloji

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı’na “Milli Teknoloji Hamlesi”yle yürüyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yeni dönemde “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonuyla, dijital dönüşümle sanayinin rekabet gücünün artırılması, girişimci gençlerin desteklenmesi ve Türkiye’nin “yeni nesil elektrikli otomobil üssü” haline getirilmesi hedefi doğrultusunda adımlarını atacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı'na

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni Kabineyi
açıklamasının ardından gelecek dönemde Türkiye ekonomisi, sanayisi, teknoloji
ve iş dünyası açısından hangi adımların atılacağına yönelik ilk mesaj görevi
devralan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan geldi.

Bu kapsamda, yeni dönemde sanayide stratejik alanlarda
yüksek katma değeri ön plana alan yapısal dönüşümlerin hayata geçirilmesi
öncelikli hedef olacak.

Bakanlık, “Sanayisi güçlü, teknolojisi milli bir
Türkiye”
vizyonu ve “Yüksek teknolojiye dayalı, rekabetçi,
sürdürülebilir, yerli ve milli bir sanayi yapısı”
oluşturma misyonuyla
yeni dönemde de çalışmalarına devam edecek.

KOBİ Yatırım Bankası kurulacak

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen
illerdeki KOBİ’lerin üretimlerini devam ettirmeleri için gerekli tüm destekler
kapsamlı ve süratli şekilde devreye alınacak.

Yenilikçi, orta yüksek ve yüksek teknoloji firmalarına
hizmet vermek üzere bir KOBİ Yatırım Bankası kurulacak.

KOBİ’lerin finansmana erişimleri daha da kolaylaştırılacak,
bu çerçevede uygun koşullarda krediler artırılacak.

Genç girişimcilerin finansmana erişimleri kolaylaştırılacak

Gençleri girişimci yapabilmek için finansal desteklerin
yanında girişimciliği özendirecek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştıracak
eğitim ve etkinliklere destek sağlanacak.

Start-up ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik başta
Teknopark ve TEKMER’ler olmak üzere gençlere sunulan imkanlar daha da
artırılacak ve genç girişimcilerin finansmana erişimleri kolaylaştırılacak.

Tek pencere sistemi

Tedarikçi Geliştirme Programı kapsamında İSO500+KOBİ
projesiyle 500 büyük işletme ortak projeler vasıtasıyla KOBİ’lerle
buluşturulacak.

Her ilden en az bir iyi örnek çıkarılacak. Avrupa
ülkelerinden büyük işletmelere yönelik KOBİ’lerin ortak projeleri desteklenecek.

Tüm desteklerin tek bir noktadan sunulduğu tek pencere
sistemine geçilecek.

2028’e kadar 5 ülkede kurulacak

Dijital dönüşümü yaygınlaştırmaya yönelik programlar imalat
sanayinin farklı kollarına adapte edilerek KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerine
destek verilecek.

Dijital platform imkanlarından yararlanılarak KOBİ’lerin
yerli tedarik zincirini güçlendirecek büyük ölçekli firmalar etrafında
kümelenerek konumlanmaları teşvik edilecek.

KOBİ’lerin yalın üretim konusundaki farkındalıkları
artırılarak üretim süreçlerini geliştirmeleri için gerekli mekanizmalar
oluşturulacak.

KOBİ’lerle büyük işletmeler arasındaki verimlilik farkını
azaltmak için özel programlar geliştirilecek.

Bilişim sektöründe yer alan start-up firmalarının ürün ve
hizmetlerini kolaylıkla pazarlamalarına yönelik 2028’e kadar 5 ülkede
Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi kurulacak.

Türkiye, Küresel Yenilik Endeksi’nde ilk 20’de olacak

Sanayinin dijitalleşmesi sürecinde önem arz eden nesnelerin
interneti gibi ileri üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması sağlanacak.

Model Fabrikalar sanayinin yoğunlaştığı 14 ilde
yaygınlaştırılacak.

Küresel rekabetteki konumu güçlendirmek için AR-GE
harcamalarının milli gelire oranının yüzde 2’ye taşınması hedefleniyor.

Ülke, Küresel Yenilik Endeksi’nde ilk 20’ye taşınacak.

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi kapsamında
dünyanın en gelişmiş 20 ekosistemi arasında yer alınması hedeflenirken,
ekosistemden 15 Turcorn (1 milyar dolar değerlemeye ulaşan Türk şirketi) ve 5
Decacorn (değeri 10 milyar doları geçen şirket) çıkarılacak.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum kapsamında Türkiye İmalat
Sanayinin Yeşil Dönüşümü Projesi hayata geçirilecek.

Elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonları yaygınlaşacak

Türkiye’yi yeni nesil elektrikli otomobil üssü haline
getirme hedefi doğrultusunda, Türkiye’nin otomobili Togg’un seri üretimi yıllar
içinde artırılarak 2030’da 1 milyon araca çıkarılacak.

Togg başta olmak üzere elektrikli otomobil üretimi ve
kullanımındaki gelişmeler dikkate alınarak yüksek hızlı şarj istasyonlarının 81
ilin tamamında yaygınlaştırılması konusunda ilave adımlar atılacak.

Elektrikli araç stoğunun 2 milyonu, şarj istasyonu sayısının
da 200 bini aşması sağlanacak.

“Bölgesel Batarya Üretim Merkezi” olma hedefi

Batarya modül ve paketiyle alt komponentler geliştirilerek
batarya üretim yatırımları tamamlanacak.

Ülkede bir “Batarya test merkezi” kurulması teşvik
edilecek.

Yerli aktif olmayan malzemelerle batarya hücre üretim
yatırımının yapılması sağlanarak “Bölgesel Batarya Üretim Merkezi”
olmak için adımlar atılacak.

Milli Uzay Programı hedeflerinden “Ay Misyonu”
kapsamında insansız uzay aracının tasarım ve üretim çalışmaları tamamlanarak bu
görevde kullanılacak hibrit yakıtlı, özgün ve milli uzay roketi motoru
geliştirilecek.

Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi kapsamında bir Türk
vatandaşının bilim misyonuyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmesi
çalışmaları tamamlanacak.

“Gözlemci” ve “danışman ülke”

Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü’nün kalıcı hale
getirilmesi, Antarktika Anlaşmalar Sistemi’nde “gözlemci” statüsünden “danışman ülke” statüsüne geçilmesi hedefleniyor.

Yüksek teknolojili sanayilerin imalat sanayi ihracatındaki
payı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ortalamalarına ulaştırılacak.

Bu doğrultuda, yüksek teknoloji yoğunluklu ürünlerin
ihracatı için kapsamlı ihracat destek programları oluşturulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı'na

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hedefleri

Dijital dönüşümle imalat sanayi güçlendirilecek

Yeni dönemde, Milli Teknoloji Hamlesi’ni hayata geçirmek
için sanayinin teknolojik dönüşümünün sağlanması, yenilikçilik ve tasarım
kapasitesini artırarak nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi planlanıyor.

Bu hedef doğrultusunda dijitalleşmeyle gelen yeni dönemin
gerekliliklerine uygun yetkinliklerin belirlenmesi, eğitim modellerinin
dönüştürülmesi ve sürdürülebilir ilerleme için toplum genelinde yetkinlik
gelişiminin sağlanması için çalışmalar yürütülecek.

Açık kaynak yazılım ekosistemi geliştirilerek yazılımcı
sayısının artırılması kaldıraç olarak kullanılacak.

Sanayinin dijital dönüşümü sürecinde sürdürülebilirliğinin
sağlanması ve dijital dönüşümün hızlandırılması yoluyla imalat sanayinin
rekabet gücü artırılacak.

Rekabetçi bir altyapı oluşturulacak

Teknoloji üretiminde sertifikasyon ve test ihtiyacı tespit
edilerek uluslararası boyutta rekabetçi bir altyapı oluşturulacak.

İmalat sanayinin rekabetçiliği ve verimliliği yükseltilerek,
dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek teknolojili
ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip, çevreye ve topluma duyarlı bir
sanayi yapısına dönüşümünü sağlamak amacıyla kümelenme teşebbüsleri
desteklenecek.

Sanayide yeşil dönüşüm gibi alanlarda “Yeşil
Yakalı”
olarak sınıflandırılan işlere avantaj sağlayacak politikalar
geliştirilecek.

Ar-Ge merkezlerindeki Ar-Ge, yenilik ve tasarım
faaliyetlerinin artırılması için ekosistemin yetkinlik, iş birliği, yönetişim,
finansman gibi konulardaki gelişimine yönelik tedbirler alınacak.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde AR-GE faaliyetlerinin
geliştirilmesi için ekosistemin altyapı, yetkinlikler, iş birliği, yönetişim,
finansman gibi konularda gelişmesine yönelik tedbirler hayata geçirilecek.

Leave feedback about this