Etnik Ne Demek? Tdk’ya Göre Etnik Kelime Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Kültür Sanat

Etnik Ne Demek? Tdk’ya Göre Etnik Kelime Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?

Etnik Ne Demek? Tdk'ya Göre Etnik Kelime Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?

Etnik Ne Demek?

Aynı ülkede yaşayan ya da aynı ortak bir tarihe sahip olan bir topluluğa ait özelliklere etnik denir.

Not: Etnik ile yerel kelimeleri eş anlamlıdır. Fakat ”yöresel” sözcüğü etnik kelimesinin yerine kullanılamaz. Çünkü yöresel ile çok küçük bir bölgenin ya da sayıca az olan toplulukların özellikleri tanımlanır. Etnik ise daha geniş bir kavram olup bir şehrin ya da ülkenin tamamını kapsar.

TDK’ya Göre Etnik Kelime Anlamı Nedir?

TDK’ya göre etnik kelimesinin üç farklı anlamı vardır.

1. Günümüzde kullanılan anlamı:

Bir millete özgü kültürel ve sosyal özelliklerin tümü.

2- Antik Yunancadaki anlamı:

Tanrıya ve ruhani şeylere inanmayan, materyalist, maddeci.

3. Anlamı:

Kapalı ve izole bir yaşam süren, modern dünyanın olanaklarından faydalanmayan ilkel kabilelere verilen ortak ad.

Etnik Kelimesi Nasıl Kullanılır?

Günümüzde etnik kelimesi ilk iki anlamından bağımsız olarak, tamamen farklı bi manada kullanılır. Bir kültürün ya da topluluğun etnik olarak tanımlanabilmesi için söz konusu topluluğa ait kültürün başka hiçbir bölgede görülmemesi gerekir. Kısaca etnik, yalnızca bir millete ya da topluluğa özgü olan kültürel etkinliklerin tümüdür.

Leave feedback about this