Baya Nasıl Yazılır? Baya TDK Doğru Yazılışı… Baya Mı Bayağı Mı?
Kültür Sanat

Baya Nasıl Yazılır? Baya TDK Doğru Yazılışı… Baya Mı Bayağı Mı?

Baya Nasıl Yazılır? Baya TDK Doğru Yazılışı... Baya Mı Bayağı Mı?

 Baya Nasıl Yazılır?

 Baya kelimesi hatalı yazım olup Türk Dil kurumu sirkülerine göre doğru yazılışı Bayağı şeklinde olmalıdır. Baya hatalı telaffuz olması sebebiyle okunduğu şekilde yazılması neticesinde ortaya çıkmaktadır. Doğru yazılışı Bayağı olan ve anlam bakımından birden fazla kullanım alanı söz konusu olmaktadır. Bayağı anlam bakımında miktarı çok ya da fazla anlamına gelirken Diğer anlamları arasında kötü, çok basit, banal, iğrenç anlamında da kullanılmaktadır.

 Bayağı kelimesi hem zarf hem de sıfat olarak kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Sıfat olarak kullanılması halinde adi, kötü, aşağılık gibi anlamlar taşıması ile birlikte zarf olarak kullanılması halinde çok, aşırı fazla, oldukça fazla anlamlarını içermektedir.

 Doğru yazılışı Bayağı olan kelime aynı zamanda deyim söz öbeklerinde de sıklıkla kullanılmaktadır.

 Bayağı kelimesinin hangi anlamda kullanıldığı konusunda cümle yapısının tamamı göz önüne alınarak genel anlamlar çıkartılmalıdır. Söylem ile yazılışı farklı olan bayağı kelimesi Türkçe de önem arz eden kelimelerden birisidir.

 Baya TDK Doğru Yazılışı

 Baya kelimesi söylenişi ve okunuşu sebebiyle okunduğu gibi yazılmaktadır. Bu durum yazım hatalarına sebebiyet vermektedir. Baya kelimesinin doğru yazılışı Bayağı olmalıdır.

 Baya mı Bayağı mı?

 Kelime sonunda yer alan “Ğ” genellikle yazıldığı gibi okunmamaktadır. Yani bayağı doğru yazılımı olmasına rağmen baya şeklinde okunmakta ve telaffuz edilmektedir. Bu durum yazım hatasına sebebiyet vermektedir. TDK ya göre baya kelimesi yazımı hatalıdır. Doğru yazım şekli ise Bayağı olmalıdır.

Leave feedback about this